Õige pakendamine

Pakid peavad jõudma meie ladudesse nõuetekohaselt pakendatult ja vigastusteta (ilma defektideta), sest vastasel korral ei võta vedaja vastutust transpordi käigus kahjustada saanud pakkide eest ega hüvita tekkinud kahjusid. Tuleb meeles pidada, et pakid ei allu ladustamise ja transportimise ajal teatud temperatuuridele ega muudele eritingimustele.

Kõigil pakkidel peab olema välispakend, mis on kohandatud vastavalt pakendi sisu eripäradele. Paki nõuetekohane pakendamine on selline, et pakendit kahjustamata ei ole võimalik kahjustada selle sees olevat kaupa. Pakend peab kaitsma sisu nii, et see ei kahjustaks survet, transportimist koos teiste pakkidega ja edasist manustamist. Pakend peab tagama ka selle, et ei oleks ohtu inimestele, teistele pakkidele, seadmetele, transpordile jne.

 

Kui saadetised on ilma pakendita, karbita või valesti pakendatud, võib pakendamise eest lisanduda lisatasu.


PAKKIMISNÕUDED PAKENDILE

Jäikus ja stabiilsus

Pakendamiseks sobib ainult uus pakend: papist karbid ja düüsid (kaupadele, mis on tundlikud rõhu, löögi, vibratsiooni suhtes) ning ümbrikud ja kilekotid (paindlike ja rõhukindlate kaupade jaoks).

Kasutatavad kastid peavad olema jäigad ja ühtlaste servadega. Karp ei tohi sisaldada rohkem kaalu ja mahtu kaupa, kui kasti mahub. 

Kui võtate pakendi servadest kinni, ei tohi selle sees olev sisu välja kukkuda.

Pakendamiseks ei tohi kasutada painduvat pakendkilet, polüetüleenist või paberkotte ja -kangaid. Tehase pakend ei sobi transportimiseks.

Kaup või selle osad ei tohi pakendist välja ulatuda, kuna väljaulatuvad osad võivad kahjustuda. Mitut pakki ei saa kokku liimida.

Täide

Pakendites olevad tühjad õõnsused tuleb täita pakkematerjalidega nii, et sees olevad esemed ei liiguks ega hõõruks üksteise vastu. Pakendamiseks tuleb kasutada sobiva suurusega karpe: mitte liiga väikesed (kus kaup oleks kokku surutud) ja mitte liiga suured (mis nõuaks palju täiteainet).

Pakendi seinte ja selle sisu vahel peab olema täiteainega ruum.

Saadetav kaup peab olema üksteisest isoleeritud ja ei tohi puudutada pakendi seinu. Selleks sobivad papist vaheseinad, mullikile, vahtplast jne.

Tihedus

Vedelike saatmisel peavad nende pakendite korgid olema varustatud kaitsmetega, mida mitte eemaldamisel lahti ei saaks.

Kui vedelikke tarnitakse metallpakendis, mida saab külgsurve tõttu avada, tuleb selline pakend asetada eraldi kilekotti, et kaitsta teisi kaupu ja pakke kahjustuste eest lekke korral.

Väga lõhnavad, rasvased ja sarnased kaubad tuleb lisaks panna mitteläbilaskvasse kotti, et vältida pakendi ja muude pakkide kahjustamist.

Sulgemine

Pappkarp peab olema vähemalt kolmest kohast kogu mahu ulatuses kleeplindiga suletud.

Sulgemine, nagu ka pakend, peab tagama, et kaubale ei pääseks ligi ilma pakki kahjustamata.

 

ÕIGE PAKENDAMISE NÄITED

Väikesed kodumasinad ja elektroonika (nt arvutid, tahvelarvutid, telerid, telefonid jne)

Tuleb pakkida välispakendisse - uude, tugevasse pappkarpi. Tehase pakendit ei saa transportimiseks kasutada

Kui kastidesse jäävad tühjad õõnsused, tuleb need täielikult täita täiteainega (nt paber, mullikile, vahtplast).

Õrnad esemed (nt lambid, peeglid, nõud, klaaslauad jne)

Tuleb tarnida uues, tugevas pappkarbis

Kui ühte pakendisse on pakitud mitu eset, peavad need olema üksteisest hästi isoleeritud ja mitte puudutama pakendi seinu. Selleks sobivad papist vaheseinad, mullikile, vahtplast jne.

Iga ese tuleb mähkida kaitsva materjali sisse (nt mullikilesse) nii, et moodustuks vähemalt 5 cm kaitseruum. Väljaulatuvad osad, näiteks nõudeaasad, tuleb pakkida eraldi.

Karpide tühjad õõnsused peavad olema täielikult täidisega täidetud (nt paber, mullikile, vahtplast).

Vedelklaasist mahutite korgid peavad olema varustatud kaitsmetega, et need ei läheks lahti. 

Suuremad mänguasjad

Tuleb pakkida välispakendisse. Ohutuse tagamiseks sobib ainult uus, tugev pappkarp.

Karbis olevad tühjad õõnsused tuleb täita täiteainega (nt paber, mullikile, vahtplast).