Eeskirjad

VEEBILEHE BUYEU.EE TEENUSTE OSUTAMISE EESKIRJAD

 

1. Lepingu mõisted ja tõlgendamine

1.1 Käesoleva teenuslepingu (edaspidi "leping") on sõlminud Ostaeu OÜ, kes tegutseb müüjana, oma kliendi nimel, kes tegutseb ostjana. Käesolev leping muutub vastutavale töötlejale ja andmetöötlejale siduvaks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Ostaeu OÜ teenuseid osutatakse vastavalt järgnevatele tingimustele. Registreerudes BuyEU.ee veebisaidil, nõustub iga teenuse kasutaja teenuste osutamise tingimustega. 

1.2 Veebiteenuste tellimisel loetakse leping sõlmituks ja jõustunuks hetkest, kui ostja end registreerib ja annab teada, et nõustub käesolevate teenusetingimustega ja kohustub neid täitma. Tellimuse ajal edastatud andmed salvestatakse müüja andmebaasi. 

1.3 Oma isikut kinnitades nõustub ostja, et Ostaeu OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679. Ostaeu OÜ tegutseb andmetöötlejana oma vastutava töötlejana tegutseva kliendi nimel. Isikuandmete töötlemisel järgime Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprillil 2016 sõlmitud määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel  ja muid otseselt kohaldatavaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, samuti andmekaitse järelevalveasutuste juhiseid. 

2. Ostja õigused ja kohustused

2.1 Ostja on kohustatud registreerumise ajal esitama Müüjale enda kohta õiged andmed, mille järgi saab teda identifitseerida.

2.2 Kui Ostja märgib tellimuse esitamise väljal „nõustun veebilehe eeskirjadega“ ja vajutab nupule „registreerimine“, siis kinnitab ta sellega, et ta on nende Eeskirjadega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma, s.o Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse ostu-müügileping.

2.3 Ostja on nõus, et BuyEU.ee ei võta enesele transpordiriski kergesti purunevate, kiiresti riknevate ja temperatuurikõikumiste suhtes tundlike kaupade eest.

2.4 Reeglitega nõustudes kohustub ostja mitte saatma kaupu, mis on keelatud Eesti Vabariigi valitsuse määruste kohaselt, ning mida ei ekspordita ka Saksamaalt, Hispaaniast, Poolast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist, Leedust, Lätist, Hollandist, Tšehhist ja Jaapanist vastavalt Saksamaa, Poola, Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia, Portugali, Leedu, Läti, Hollandi, Tšehhi ja Jaapani seadustele:

 • radioaktiivsed, plahvatusohtlikud, söövitavad, mürgised, tuleohtlikud, mitte külmakindlad, tugevalt lõhnavad või määrdeained;
 • lõhkeained ja ilutulestikud;
 • lekkekindlad ja purunevad vedelikega paagid;
 • kiiresti riknevad toiduained ja mittetoidukaubad;
 • raha (mündid, rahatähed) ja nende ekvivalendid, krediit- ja ettemaksukaardid, pangatšekid, blankotšekid, aktsiad, võlakirjad, vekslid, kinkekaardid, ürituste piletid, loteriipiletid, mobiiltelefonide aktiveeritud SIM-kaardid, isiklikud dokumendid;
 • väärismetallid ja vääriskivid, antiikesemed, kunstiteosed;
 • elus loomad, linnud;
 • mitte korralikult pakitud teravad ja lõikavad esemed, narkootilised ja psühhotroopsed ained (sh ravikanep);
 • lõhkeained, relvad, laskemoon ja nende osad;
 • tubakas ja alkohoolsed joogid;
 • suitsetamistooted (nt e-sigareti maitseained, sigaretivedelik jne);
 • esemed, millel on solvavad või ebasündsad pealdised või kujutised;
 • aerosoolid;
 • võltsitud kaubad, mis rikuvad intellektuaalomandi õigusi (IPR);
 • banderool / maksukleebised;
 • bioloogilised ained ja nakkusetekitajad;
 • gaasiballoonid;
 • tulekustutid;
 • ehted ja käekellad (v.a ehted);
 • magnetid ja muud ferromagnetilisi materjale sisaldavad esemed;
 • tööstusbensiin;
 • jahi(looma)trofeed, loomaosad (nahk, luud, sarved, karusnahk), loomajäänused või inimtoiduks mitte ettenähtud loomsed saadused;
 • võltsitud valuutad;
 • üksikud (paigaldamata) turvapadjad;
 • üksikud patareid;
 • ohtlikud ja tuleohtlikud ained (vastavalt IATA nõuetele);
 • pornograafilise ja muu solvava sisuga esemed;
 • retsepti- ja käsimüügiravimite saatmine väljapoole Euroopa Liitu;
 • turvavööd;
 • kuiv jää;
 • taimed (ainult seemned);
 • isetäituvad päästevestid;
 • Väärismetallid;
 • mootorid, generaatorid ja käigukastid või muud kütust sisaldavad autoosad;
 • inimelundid, embrüod ja säilmed, sh tuhk;
 • kõik esemed, mille transport on päritolu-, transiit- või sihtriigis seadusega keelatud (nt elevandiluust tooted);
 • muud esemed, mida keelatakse saata Eesti Vabariigi Valitsuse määruste kohaselt ja eksportida Saksamaalt, Prantsusmalt, Poolast, Hispaaniast, Inglismaalt, Itaaliast, Lätist, Leedust, Hollandist, Tšehhist, Portugalist ja Jaapanist on kooskõlas nende riikide seadustega.

2.5 Eeskirjadega nõustudes kinnitab Ostja, et Eesti saadetava kauba eest on täielikult tasutud. Saadetise juurde tuleb lisada ostu-müügitšekk või faktuurarve. Kohustusi rikkunud Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale saadud kahju.

2.6 Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et vastu võtmata ja identifitseerimata saadetisi hoitakse laos 3 kuud ja pärast seda tähtaega utiliseeritakse.

2.7 OstaEU hoiab teie saadetisi laos 30 kalendripäeva alates sellest kui nad on jõudnud meie lattu näiteks 
nagu juhul kui saadetise staatus süsteemis muutub - "pakk on jaotuskeskuses" vastu. Kui tellimus ei ole 
vormistatud 30 kalendripäeva jooksul siis rakendub viivisetasu 1 Eur/päevas saadetise kohta.

2.8 Oma identiteedi kinnitamisega nõustub ostja saama e-posti teel teavitusi paki staatuse muutmise, oluliste muudatuste jms uudiste kohta. Teavitused saadetakse enne otseturundussõnumite saamisest loobumist.

2.9 Ostja peab tasuma kõik pakiga seotud kulud (paki väärtus, müüjate kättetoimetamise kulud jms) enne paki toimetamist OstaEU OÜ välisriigis asuvatesse ladudesse. Pakke, mille kulud on välislattu toimetamise hetkel tasumata või osaliselt tasutud, vastu ei võeta ning kliendil ei ole võimalik sellistele pakidele pretensioone esitada. Kõik pakid tuleb tasuda enne OstaEU OÜ välisladudesse toimetamist.

2.10 Kui teie saadetis on ebastandardsete mõõtmetega, peate enne kohaletoimetamist ühendust võtma meie klienditeenindusega. Kui saadetise pikkused on suuremad kui 220 cm, võtke ühendust meie klienditeenindusega.
 

3. Müüja õigused ja kohustused

3.1 Müüja kohustub tarnima Ostjale Saksamaal, Hispaanias, Poolas, Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis, Leedus, Lätis, Hollandis, Tšehhis ja Jaapanis ladudesse saabunud kaubad Eestisse, kui Ostja pole oma kohustusi rikkunud.

3.2 Müüja kohustub tagama talle usaldatud Ostja konfidentsiaalse teabe säilimise ja mitte avaldama seda teistele isikutele ilma Ostja nõusolekuta, välja arvatud seadustega sätestatud juhtudel.

3.3 Müüja ei vastuta saamata jäänud või rikutult saadud saadetiste eest:

3.4 Kui saadetise sisu suhtes tekib kahtlusi, jätame enesele õiguse saadetist kontrollida ning suuremahulise pakendi korral saadetis ümber pakendada.

3.5 Kui saadetises on keelatud esemeid, tagastab BuyEU.ee sellise saadetise saatjale või konfiskeerib seadustega sätestatud juhtudel ja korras.

3.6 BuyEU.ee ei vastuta postisaadetiste kohale mittetoomise eest, kui saadetisele on märgitud vale aadress või kui saaja keeldub postisaadetist vastu võtmast.

3.7 Teenuse müüja keeldub vastu võtmast saadetisi kolmandatest riikidest Euroopa ladudesse.

3.7.1 Kolmandate riikide ladudes võtame saadetisi vastu ainult sellest kolmandast riigist. 

3.8 OÜ OstaEU ei võta enesele vastutust ekslikult vastu võetud saadetiste, mis sisaldavad selles peatükis nimetatud esemeid, eest. OÜ OstaEU-l on õigus peatada saadetise transportimine kehtestatud korras ükskõik millises staadiumis ja kontrollida pakendi sisu, kui on tekkinud kahtlus, et saadetis sisaldab keelatud esemeid, mis võivad tekitada ohtu inimeste tervisele või teistele saadetistele või mida on keelatud tarnida teistesse riikidesse. Kontrollimise kohta koostatakse komisjoni akt. Kahtluse korral, et ostja võib olla rikkunud Eesti, Poola, Inglismaa, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Portugali, Hollandi, Tšehhi või Jaapani seadusi, võib OÜ OstaEU keelduda pakke vastu võtmast ja kui need on juba vastu võetud, tagastada need müüjale. Sellisel juhul võtab OÜ OstaEU kasutusele kõik turvameetmed. Maksja hüvitab OÜ OstaEU kahjud täies mahus, sõltumata sellest, millises riigis need kahjud tekkisid.

3.9 Müüja kohustub valmistama tellimuse vastuvõtu / saatmise alles siis, kui kõik selles olevad esemed on pakkide jaotuskeskusesse laekunud.

3.10 Valides kohaletoimetamise meie partnerteenuste (DPD, Omniva) kaudu, peab Ostja või Ostja esindaja koos transpordifirma esindajaga saadetise kohaletoimetamise käigus kontrollima saadetise seisukorda. Kui kaup võetakse kullerilt vastu pretensioonideta, ei võeta arvesse kahjustatud kauba nõudeid. 
Kui saadetise pakend on kahjustatud, ei tohi Ostja ega Ostja esindaja saadetist vastu võtta. Sel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos Ostja või Ostja esindajaga saadetiste spetsiaalse kontrolliaruande, milles märgitakse rikkumised. Alates saadetise kättesaamise tunnist (alates hetkest, kui kinnitate kulleriga allkirjaga saadetise kättesaamise), saate hiljemalt 24 tunni jooksul esitada nõude rikkumiste või muude lahknevuste kohta 
Kui saadetis on ostjal või ostja esindajal kätte saadud ja allkirjastatud ilma ette teatamata andmelogeril või transpordiettevõtte esindaja esitatud paberkandjal kinnitusel, loetakse andmelogis või paberkandjal kinnituses nimetatud lisateenused nõuetekohaselt teostada, kui pole tõestatud teisiti.

3.11 Valides kohaletoimetamise meie partnerite (DPD / Omniva) pakiautomaatide kaudu, tuleb saadetist järeletulemise hetkel kontrollida pakiautomaatides. Kui märkate, et saadetis on kahjustatud, peate viivitamatult ühendust võtma OstaEU klienditeenindusega. Pärast meie klienditeeninduse osakonnaga ühendust võtmist edastatakse teile kogu teave, mida vajate kulleriteenuse nõude esitamiseks.

3.12 OstaEU OÜ vastutus algab alles hetkest, mil OstaEU OÜ töötaja on saadetise välislaos vastu võtnud. Kui saadetis on valesti pakendatud ja transpordi käigus kahjustatud ebaõige pakendamise tõttu, ei vastuta OstaEU OÜ kliendile tekitatud kahjude eest, isegi kui saadetis on vastu võetud.

3.13 Kui lao aadress muutub või ladu suletakse, siis ei loeta saadetisi, mis tarnitakse vanale lao aadressile pärast määratud tähtaega, OstaEU vastutuseks. 

3.14 Müüja kohustub viima Euroopa Liidu riigis vastuvõetud pakid Eestisse sõltumata sellest, kas klient on transporditeenuse eest juba tasunud, kuna pakke ei hoiustata välisriigis.

4. Õige pakendamine

4.1 Pakid peavad jõudma meie ladudesse korralikult pakendatult ja kahjustamata (defektideta), sest vastasel juhul ei võta OstaEU OÜ vastutust transportimisel kahjustatud pakkide eest ega kompenseeri tekkinud kahjusid.

4.2 Kõigil pakkidel peab olema välispakend, mis on kohandatud vastavalt pakendi sisu eripäradele. Paki nõuetekohane pakendamine on selline, et pakendit kahjustamata ei ole võimalik kahjustada selle sees olevat kaupa. Pakend peab kaitsma sisu nii, et see ei kahjustaks survet, transportimist koos teiste pakkidega ja edasist manustamist. Pakend peab tagama ka selle, et ei oleks ohtu inimestele, teistele pakkidele, seadmetele, transpordile jne.

4.3 Kui saadetised on ilma pakendita, karbita või valesti pakendatud, võib pakendamise eest lisanduda lisatasu.

4.4 Pakkimisnõuded pakendile:

 • jäikus ja stabiilsus;
 • täide;
 • tihedus;
 • sulgemine.

Leia rohkem - KORRALIK PAKENDAMINE.

4.5 Kui saadetis on valesti pakendatud ja transpordi käigus kahjustatud ebaõige pakendamise tõttu, ei vastuta OstaEU OÜ kliendile tekitatud kahjude eest, isegi kui saadetis on vastu võetud.

4.6 Kindlustus kehtib ainult nõuetekohaselt pakendatud saadetise puhul.

4.7 Kui saadetis ei ole korralikult pakitud, võivad olenevalt kaubast rakenduda lisatasud.

5. Maksmise kord

5.1 Kõik maksed tehakse sõltuvalt teie valitud makseviisist JSC Ostaeu või volitatud kolmanda osapoole JSC Paysera LT pangakontole, pakkudes makseteenuseid, mis on veebisaidil näidatud või töödeldakse makecommerce.lt platvormi abil, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg nr: 12268475), seetõttu edastatakse teie makse sooritamiseks ja kinnitamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le.

5.2 MakeCommerce.lt platvormi toetatavad makseviisid: Swedbank, Seb, Luminor, Citadele

5.3 Maksed ostude eest võetakse vastu UAB Pigu perku grupi kontole, makstes makecommerce platvormi kaudu.
Kontaktid:
JSC Pigu perku grupp
Europos pr. 96. LT-46351 Kaunas
Ettevõtte kood: 303006666
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: LT100010340412
Pangakonto number:
LT 39 7300 0101 3460 5284 Swedbank

5.4 OstaEU OÜ ei korrigeeri transporditeenuste arveid. Palun valige saaja andmed enne makse sooritamist. 

6. Kindlustus

6.1 Kõik meie klientide pakid on automaatselt kindlustatud ERGO Insurance SE Eesti Filiaal’i poolt vedaja vastutuse alusel (vastavalt Rahvusvahelise kaupade autoveo lepingu konventsiooni alusel (Varssavi konventsioon)), mis on kliendile tasuta, kuid vedaja vastutus kaupade rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooni (Varssavi konventsioon) alusel hüvitise summaks on umbes 10 EUR kilogrammi kohta.

Klient saab paki täiendavalt kindlustada Ostaeu platvormi abil.

6.1.1 Kindlustussumma ei tohi ületada ostu tehingu tegelikku väärtust. Saatja võidakse kohtu ees vastutusele võtta paki väärtuse summa petmise või võltsimise eest.

6.1.2 Kindlustus kehtib transpordiks jaotuskeskusesse. Kulleri või iseteenindusega pakiautomaadi kättetoimetamistellimuse korral võtab kindlustuskohustuse üle kohaletoimetamist teostav kolmas isik.

6.2 OstaEU Kindlustus

6.2.1. Kliendid kes tellivad oma kaupa Ostaeu platvormi kaudu on võimalus soetada oma pakile õnnetusjuhtumikindlustus ja vigastatud või kaotatud paki eest nõuda summa tagastamisele, mis võrdub nende pakkide sisu ja saatmiskuludega:

6.2.2 Maksimaalne kindlustussumma (hinnang) on 1000 eurot.

6.2.3 Tellimuse vormistamisel ja kindlustatud paki väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus ületada kindlustatud paki kogu summat.

6.2.3 Tellimuse vormistamisel ja kindlustatud paki väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus ületada kindlustatud paki kogu kindlustussummat.

6.2.4 Kindlustussumma ei tohi ületada ostu tehingu tegelikku väärtust. Saatja võidakse kohtu ees vastutusele võtta paki väärtuse summa petmise või võltsimise eest.

6.2.5 Kui pakk võetakse peale kogumispunktist, siis peab seda peale võtmise ajal kontrollima. Vastasel juhul ei pruugi saadetise kindlustus kehtida. 

6.3 OstaEU või muu soetatud kindlustuse ei kata kulutusi ega kahjusid, mis on tekkinud järgmistel tingimustel:

6.3.1 Tagajärje tüüpi kulud (kindlustusjuhtumist kaudselt põhjustatud kulud, nt. seisakuaeg).

6.3.2 Kliendi või kolmandate isikute hooletus (nt vale pakend).

6.3.3 Kui pakk sisaldab OstaEU reeglite punktis 2.4 määratletud keelatud oste, isegi kui OstaEU on juba paki toimetanud Eestisse.

7. Saadetise deklaratsioonid kolmandatest riikidest

7.1 Müüja ei esita kolmandatest riikidest juriidiliste isikute deklaratsioone. Esitatakse ainult füüsiliste isikute deklaratsioonid.

7.2 Klient peab kolmandatest riikidest pärit pakid deklareerima 24 tunni jooksul alates saadetise sisestamisest süsteemi.

7.3 Inglismaa ja Jaapani saadetiste käibemaksu impordideklaratsioonid vormistab ja esitab vahendusteenust pakkuv ettevõte. Saatedeklaratsiooni dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad ega nähtavad buyeu.ee veebilehel. OstaEU saab pakideklaratsiooni dokumendi kliendi soovil väljastada. Klient peab selle soovi esitama e-posti teel info@ostaeu.ee 

7.4 Kaup, mida müüja ei saa aktsiisi või transpordi erivajaduse tõttu Eestisse transportida, nt. alkohol või kui kauba kogus ületab 150 euro (kehtib ainult Inglismaalt tellides), tagastatakse kaup müüjale või saab klient suunata saadetise soovitud kättesaamispunkti kolmanda riigi piires. Haldustasu on 20 eurot, kui kuller on juba tellitud pealevõtuks ja klient saadab tagastussildi.. Kui saatesildi eest hoolitseb OstaEU OÜ, on tagastushind 20 euro + saatekulud. Tingimustega nõustudes kohustub ostja mitte saatma:

 • radioaktiivne, plahvatusohtlik, söövitav, mürgine, kergestisüttiv, tugevalt lõhnav või määriv,
 • erinevad mahutid vedelikega, paisupaagid;
 • kiirelt riknevad toiduained jm. kaubad, mis vajavad eritingimusi
 • sularaha, võlakirju, münte, hinnalisi metalle ja kivimeid, võlakirju, antiikesemeid, isikuttõendavaid dokumente;
 • elus linde ja loomi;
 • mitte reeglitekohaselt pakendatud teravaid esemeid, narkootilisi ja psühotroopseid aineid;
 • lõhkeaineid, relvi, lõhkemoona ja nende osi;
 • tubakatooteid ja alkohoolseid jooke;
 • ebasündsate piltidega ning ebasündsa sisuga materjale;
 • desinfitseerimisvahendeid jm. selliseid vedelikke;
 • deodorante ja antiperspirante
 • parfümeeriatooted;
 • sisetingimustes kasutatavad õhuvärskendajad;
 • ja teised esemed, mis on toodud Eesti Vabariigi Valitsuse määruses ja kolmandatest riikidest vastuvõetud seaduses, ning mille eksport toimub kolmandatest riikidest.

7.4.1 Me ei saada kolmandatest riikidest ega muid esemeid, mille väärtust ei saa tõendada dokumendiga.

7.5 Kui deklaratsioonis on andmed valed või tekib kahtlus andmete õigsuses, saab saadetist igal ajal kontrollida ning ebaõigete andmete korral saadetise teekond samal hetkel katkestada.

7.6 Kolmandatest riikidest deklaratsioonidokumendil tuleb esitada järgmine teave:

 • saatja/müüja andmed;
 • arve/ostukuupäev;
 • arve/ostutellimuse number;
 • kogusumma ja valuuta;
 • transpordi ja toodete summa.

7.7 Kolmandatest riikidest Eestisse saadetakse pakid ainult kinnitatud deklaratsioonidega. Kolmandatest riikidest laost saab pakke Leetu transportida ainult kinnitatud deklaratsioonidega, mis kinnitatakse hiljemalt 24 tunni jooksul kuni pakkide kavandatud väljumiskuupäevani.

7.8 Deklaratsiooni andmete erinevuste tõttu võivad lisanduda täiendavad haldustasud.

7.8.1 Kui saadetised on juba kliendi süül tollilaos (vale deklaratsiooni) hoitakse neid kauem laos, võib rakenduda täiendav ladustamistasu.

7.8.2 Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, rakenduvad täiendavad imporditasud olenevalt saadetise väärtusest ja kategooriast.

7.9 Ladustamine kolmandate osapoolte ladudes:

 • Kui saadetis on jõudnud Inglismaa lattu ja saadetis on jäänud lattu kliendi tõttu (deklaratsioonide esitamata jätmine või vale esitamine) üle 5 päeva, kohaldatakse täiendav laotasu 2 € päevas paki kohta.
 • Kui deklareerimiseks vajalikke andmeid ei esitata või esitatud teave on puudlik/ebatäpne, siis saadetised hävitatakse 30 päeva pärast alates paki süsteemi registreerimisest.
 • Kui pakid hävitatakse pärast 30 päeva möödumist, ei võeta vastu edasiseid pretentsioone ja tekkinud kahju ei hüvitata.
 • Esitamata deklaratsioonidele kehtivad kolmandatest riikidest laohoiutasud.

8. Kaubaostuteenus

8.1 OstaEU OÜ on vahendajaks toote müüja ja ostja vahel, mistõttu ei ole OstaEU OÜ toote müüja ega vastuta kauba eduka tarnimise eest OstaEU OÜ lattu välismaal, toote kvaliteedi ega muude OstaEU OÜ teenustega mitteseotud asjade eest. Ostja ja müüja vaheliste probleemide korral võib OstaEU OÜ, olles saanud ostjalt õigeaegse teate probleemidest, pakkuda vaid abi suhtlemisel. Vajadusel saab OstaEU OÜ saata kõik vajalikud maksekinnitused.

8.2 Iga müüdava toote omadused märgib välismaa e-poodides kauba müüja iga toote kirjelduse juurde.OstaEU OÜ ei vastuta selle eest, et välismaa e-poodides olev kaup ei pruugi vastata tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele.

8.3 Välismaa e-poodide müüjad annavad vastavalt oma riigi seadustele ostetavale kaubale kvaliteedi garantii, mis kehtib teatud aja jooksul teatud tüüpi kaubale, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on täpsustatud kauba kirjeldustes.

8.3.1 Täpsem info kaupade garantiitingimuste kohta on toodud välismaa e-poodide veebilehtede kirjeldustes.

8.4 OstaEU OÜ on oma olemuselt avalikustatud vahendaja, mistõttu võib arveid väljastada ainult vahendusteenuste eest. Lähemalt saab lugeda Riigi Maksuinspektsioonist.

8.5 OstaEU OÜ saab väljastada arveid ainult vahendussummale, teie OstaEU OÜ eest tasutud summa ja kauba algse hinna vahe koos kohaletoimetamisega OstaEU OÜ ladudesse välisriikides. OstaEU OÜ Teie ostetud kaupade kohta arveid ei väljasta, sest see on ainult vahendaja kaupade tellimisel välismaa poodidest. OstaEU OÜ võib kliendi soovil nõuda müüjalt arve väljastamist kliendi poolt määratud rekvisiitidega ning muude kaupade ostmiseks dokumentide esitamist.

8.6 OstaEU OÜ ei korrigeeri teie ostetud kaupade arveid.

8.7 OstaEU OÜ on vahendaja ostja ja müüja vahel ning osutab kauba ostmise teenuseid, seega koostame arve ainult ostuteenuse kohta. Arve Teie ostetud toote kohta väljastab seda müüv välismaa pood. Pange tähele, et toote arve väljastatakse ainult eraisikutele tellimuse teinud isiku nimel.

8.8 Kauba ostuteenuse hind oleneb kauba väärtusest (kui müüja poolt välisriigis OstaEU lattu toimetamine ei ole tasuta, siis lisandub see kauba summale).

9. DPD teenused

9.1 DPD Kullerteenuste hinnad saartel

DPD kulleritega saab Eesti saartel asuvatesse piirkondadesse saata ainult postipakke. Juhul, kui tellitud kaup tuleb alusel, palume meiega eraldi ühendust võtta.
Postiindeksid, kuhu tellimisel rakendub lisatasu: 62601, 88001-88005, 91217, 91301–91320, 92001–92420, 93001–93099, 93100–94799, 96027, 96098.
Kulleriga tarne nendesse piirkondadesse on lisatasu eest – 20,00€

9.2 Pakendi ühe külje maksimaalne võimalik pikkus DPD-ga saatmisel on 3 m. Kui paki ühe külje pikkus on üle 3 meetri, võivad kehtida lisatasud. Enne pikema kui 3m saadetise tellimist võtke ühendust OstaEU klienditeenindusega.

10. Kaupade tagastamine 

10.1 Kaubaostuteenusega ostetud kaubad.
10.1.1 Kaubaostuteenusega ostetud kaupa olenemata riigist ei või Müüjale tagastada.
10.1.2 Kui tarnitud kaup oli müüja süül (nt vale pakendamine) kahjustatud, ei vastanud kirjeldusele vms ja müüja kohustub hüvitama tekkinud kahjud, siis OstaEU Kaubaostuteenuse tasu siiski ei tagastata. 

11. Raha tagastamine 

11.1 OstaEU kaupade ostuteenuse tasu tagastamise tingimused.

11.1.1 Kui ostmine ei ole võimalik OstaEU OÜ, tagastatakse Ostjale 100% ostutasu.

11.1.2 Kui ostmine ei ole välismaa e-poe süül võimalik:

 • välismaa e-pood tühistab tellimuse koheselt (1 tunni jooksul), Ostjale tagastatakse 100% ostutasu.
 • välismaa e-pood tühistab tellimuse 1-2 päeva jooksul, Ostjale tagastatakse 50% ostutasust.
 • välismaa e-pood tühistab tellimuse rohkem kui 2 päeva möödumisel, ostutasu Ostjale ei tagastata.

11.1.3 Kui ost tühistatakse Ostja süül:

 • Ostja tühistab tellimuse 1-2 päeva jooksul, Ostjale tagastatakse 50% ostutasust.
 • Ostja tühistab tellimuse pärast rohkem kui 2 päeva möödumist, ostutasu Ostjale ei tagastata.

11.2 Kui Kauba ostuteenust ei ole võimalik teostada, tagastatakse Ostja poolt kauba eest tasutud raha 7 tööpäeva jooksul alates sooviavalduse saamisest. Ostuteenustasu tagastamisel toimub tagasimakse 7 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

12. Klientide nõuded

Klientide pretensioonid vaadatakse läbi 30 kalendripäeva jooksul.

13. Makse e-rahakotiga

13.1 Kasutaja saab, logides sisse oma Buyeu.ee kontole, laadida e-rahakotiti summasid, mis on näidatud e-rahakotis, vahemikus 25 eurost kuni 500 euroni.

13.2 Kui kasutaja laeb e-rahakotti valitud summa, saab ta selle eest 5% kingitust laetud summast. Näiteks, kui kasutaja laeb e-rahakotti 100 euroga, on kasutajal kokku ja võimalik kasutada 105 eurot.

13.3 Kasutaja võib kasutada e-rahakotist raha ostu eest tasumiseks korvi täies ulatuses.

13.4 Kui e-rahakott on täidetud ja lisandunud 5% on saadud, tuleb seda kasutada 12 kuu jooksul, pärast mida see kaotab kehtivuse.

13.5 Kasutaja poolt sissemakstud vahendeid saab igal ajal taotluse korral tagastada.

13.6 5% kingitus BuyEU poolt ei ole tagastatav ega vahetatav sularaha vastu.

13.7 Tagastamise korral rakendub haldustasu 4,99 eurot.

14. Privaatsuspoliitika