Kindlustus

Miks tasub kindlustada?

BuyEU lisaks tavapärasele saadetise kindlustusele ka lisateenust - saadetise lisakindlustust.

Kõik meie klientide saadetised on automaatselt kindlustatud vedaja vastutuse (rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni ja Varssavi konventsiooni) alusel – see kindlustus on kliendile tasuta. Kuid vedaja vastutus on rahvusvahelise kaupade autoveolepingukonventsiooni (ja Varssavi konventsioon) alusel piiratud umbes 10,00 euroga kilogrammi kohta.

 

Järgmine näide illustreerib tavavastutuse võimalusi:

Ostad kauba Saksamaa e-poest. Kaup kaalub 4 kg ja saadetakse meie Saksamaa laost Eestisse. Kahjuks satub seda tarniv veok liiklusõnnetusse ja saadetis on täielikult kahjustatud. Klient nõuab hüvitist kauba õiglase väärtuse eest, st 500,00 eurot.

Tavaline vedaja vastutus: rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni alusel on hüvitamisele kuuluv summa 10,00 eurot kilogrammi kohta. Antud juhul on hüvitiseks 40,00 eurot.

Kui klient kindlustab saadetise täiendavalt 500,00 euro väärtuses ja esitab selle väärtust tõendavad dokumendid, on hüvitis 500,00 eurot.
 

Kindlusta oma ostud õnnetuste eest ning saad vigastatud või kaotatud paki korral tagasi summa, mis selle sisu ja saatmiskuludega ka reaalselt võrdub:

  • Maksimaalne kindlustussumma (deklareeritav) on 1000,00 eurot.
  • Tellimuse esitamisel ja kindlustatud saadetise väärtuse valimisel ei tohi pakkide koguväärtus kogu kindlustatud saadetise kindlustussummat ületada.
  • Kindlustussumma ei tohi ületada kauba tegelikku väärtust. Saadetise tegelikust suurema väärtuse näitamise pettuse või võltsimise eest võidakse saatjale kohaldada kriminaalvastutust.
  • Kindlustus kehtib transpordiks jaotuskeskusesse. Kulleri või iseteenindusega pakiautomaadi kättetoimetamistellimuse korral võtab kindlustuskohustuse üle kohaletoimetamist teostav kolmas isik.

BuyEU kindlustus ei hüvita järgmisi kulusid ja kahju:

  • tagajärjekulud (kindlustusjuhtumi poolt kaudselt põhjustatud kulud, nt tööseisak).
  • kliendi või kolmandate osapoolte hoolimatusest põhjustatud kulud (nt sobimatu pakend).
  • saadetis sisaldab keelatud kaupu, mis on ära toodud BuyEU tingimuste 2.4. punktis, kuigi BuyEU on need Eestisse tarninud.

 

Saadetiskindlustuse hinnad:

  • 5,00 € - saadetistele väärtusega kuni 100,00 €.
  • 10,00 € - saadetistele väärtusega kuni   500,00 €.
  • 15,00 € - saadetistele väärtusega kuni  1000,00 €.